Okeroisten Talli

Okeroisten Talli ympäristöineen on rakentunut Suzannin ja Jyrkin vuonna 2007 hankkiman maatilan yhteyteen. Omasta kotikylästä löytynyt tila tarjosi mahdollisuuden pitkäaikaisen unelman toteuttamiselle. 

Rakennukset haluttiin suunnitella luonnonkauniin Okeroisten kylän maisemaan sopiviksi. Vuonna 2009 valmistuneen pihaton jälkeen samaan pihapiiriin nousi suuri maneesi vuonna 2010. Vanha iso viljariihi muutettiin Aktiivipihatoksi ja Alatalliksi vuonna 2012. Vuonna 2013 valmistui 11 hevosen Ylätalli. Alueella on oma Derby -kenttä erikoisesteineen, runsaasti erilaisia ulkoilualueita hevosille sekä turvallisia maastossa kulkevia polkuja. Ratsastusreitistöt kulkevat tilan omilla mailla, harjumuodostelmien keskellä.

Tilalla harjoitetaan maanviljelystä ja se on lähes omavarainen heinän osalta. Niin maataloutta kuin hevostoimintaakin kehitetään jatkuvasti. 

Okeroisten Talli on Päijät-Hämeessä ainoa Suomen Ratsastajainliiton Laatutalli -sertifikaatin saanut talli ja ratsastuskoulu!

SRL:n laatutallit ovat malliesimerkkejä hyvin toimivista yrityksistä. Laatutallit ovat ammattimaisesti hoidettuja niin tilojen, ympäristön ja etenkin hevosten hyvinvoinnin suhteen. Laatutallien yritystoiminta on läpinäkyvää ja taloudenpito ammattimaista ja huolellista. Laatutalleissa toimintaa ja henkilöstöä kehitetään jatkuvasti.

Laatuportaat -järjestelmää on laatimassa joukko alan asiantuntijoita, kuten pitkäaikaisia talliyrittäjiä, eläinlääkäreitä, ratsastuksenopettajia, oppilaitoksia sekä hevosten hyvinvointiasiantuntijoita.

Laatuportaat -laatukäsikirjamalli on tarkoitettu kaikille talliyrittäjille toiminnan kehittämisen tueksi. Laatumerkin talli saa, jos se täyttää kaikilta osa-alueilta korkeimmat laatukriteerit, joita valvotaan ja tarkastetaan vuosittain SRL:n toimesta.

Laatutalli -sertifikaatin saaneita ratsastuskouluja on Suomessa v. 2022 ainoastaan 26. Ratsastuspalveluita tarjoavia yrityksiä on maassamme kuitenkin arviolta tuhat.